Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Skargi, wnioski i petycje krok po kroku

Informacje

Start

20.03.2023 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej wniosków, skargi i petycji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracowników jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane z obsługą skarg, wniosków i petycji.

Program szkolenia

1. Skargi i wnioski w Kodeksie postępowania administracyjnego.
2. Przedmiot skargi.
3. Właściwość organów.
4. Wpływ skargi na postępowanie administracyjne.
5. Załatwienie skargi.
6. Skarga bezzasadna.
7. Przedmiot wniosku.
8. Załatwienie wniosku.
9. Skarga na sposób załatwienia wniosku.
10. Skargi i wnioski na gruncie ustaw samorządowych.
11. Zakres ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.
12. Ustawa o petycjach a Kodeks postępowania administracyjnego.
13. Podmioty wnoszące petycje.
14. Petycja wnoszona w interesie podmiotu trzeciego.
15. Petycja a inne pisma.
16. Forma i treść petycji.
17. Właściwość organu.
18. Przesłanie petycji według właściwości
19. Wezwanie do uzupełnienia i pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
20. Rozpatrzenie petycji.
21. Wielokrotna petycja i ponowna petycja w tej samej sprawie.
22. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
23. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach.
24. Dyskusja.
25. Zakończenie.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 18 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content