Temat szkolenia

RÓŻNICE KURSOWE W OŚWIACIE – NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZLICZANIU ORAZ KSIĘGOWANIU RÓŻNIC KURSOWYCH NA RACHUNKU WALUTOWYM (PROJEKTU) ORAZ KONTACH ROZRACHUNKOWYCH I WYNIKOWYCH

Informacje

Start

30.05.2023 (wt.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest prezentacja zagadnień dotyczących różnic kursowych. Na szkoleniu będą prezentowane przykłady , które są niezbędne w procesie wdrażania rozliczeń różnic kursowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego.

Program szkolenia

1. Rachunek walutowy :
-przelew na rachunek bieżący;
-przelew na rachunek dewizowy pracownika;
-przelew na rachunek bieżący pracownika;
-przelew do kasy – kasa dewizowa oraz złotówkowa;
2. Zaliczki dla pracownika:
-w walucie obcej;
-w złotówkach ;
3. Rozliczenie zaliczki :
-koszty opłacone w walucie obcej
-koszty opłacone w złotówkach;
-zwrot zaliczki w walucie obcej albo w złotówkach ;
4. Zaliczka na podróż służbową pracownika;
-zaliczka w walucie obcej;
-zaliczka w złotówkach;
-rozliczenie kosztów podróży służbowej
5. Rozrachunki z dostawcami :
-zapłata w walucie obcej ;
-zapłata w złotówkach;
6. Różnice kursowe na kontach rozrachunkowych – 234,201
7. Różnice kursowe na kontach 750,760,751,761
8. Różnice kursowe – wycena kwartalna oraz bilansowa
9. Storno różnic kursowych;
10. Różnice kursowe jako dochód albo wydatek budżetowy;
11. Różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym;
12. Pytania i dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content