Temat szkolenia

Prosty i przejrzysty język urzędowy. Redagowanie pism i decyzji administracyjnych

Informacje

Start

12.04.2024 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają zalety oraz cel stosowania jasnego, zrozumiałego języka w dokumentach urzędowych, w tym redukcję nieporozumień i poprawę komunikacji z obywatelami, zdobędą wiedzę na temat fundamentalnych zasad redagowania dokumentów urzędowych, takich jak precyzja, klarowność, rzetelność, oraz adekwatność do adresata i kontekstu.
Szkolenie umożliwi uczestnikom praktyczne działania w celu poprawy jakości ich pisemnej komunikacji, poprzez eliminację zbędnych formalizmów, skomplikowanych terminów oraz nadmiernego biurokratyzmu. Uczestnicy nauczą się konkretnych technik redagowania decyzji administracyjnych, które będą skuteczne, klarowne oraz łatwe do zrozumienia dla stron zainteresowanych.

Adresaci szkolenia

  • Pracownicy biur obsługi klienta i biur informacyjnych, którzy regularnie komunikują się z obywatelami i firmami.
  • Urzędnicy odpowiedzialni za redagowanie dokumentów urzędowych, takich jak decyzje administracyjne, odpowiedzi na zapytania, czy komunikaty.
  • Kierownicy działów administracyjnych, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad procesem redagowania i wydawania dokumentów urzędowych.
  • Pracownicy odpowiedzialni za szkolenia w administracji publicznej, którzy chcą podnieść standardy komunikacji pisemnej w swoich organizacjach.
  • Nowo zatrudnieni pracownicy administracji publicznej, którzy muszą szybko przyswoić sobie zasady prostego i przejrzystego języka urzędowego.
  • Pracownicy działów prawniczych administracji, którzy muszą redagować dokumenty w sposób zgodny z przepisami prawa, ale jednocześnie zrozumiały dla przeciętnego obywatela.
  • Kadra zarządzająca administracji publicznej, która chce promować kulturę komunikacji opartą na prostym i przejrzystym języku urzędowym.

Program szkolenia

1. Jakość języka urzędowego a konsekwencje prawne:
a) podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego – które ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym językiem?
b) język urzędowy a prawidłowość decyzji administracyjnych – czy rzeczywiście język ma znaczenie? – orzecznictwo sądów.
2. Gdzie tkwi problem? Czynniki kształtujące język urzędowy współczesnej administracji publicznej:
a) błędy w korespondencji urzędowej – które z powszechnie używanych form uznawane są za nieprawidłowe?
– pleonazmy, tautologie – tylko i wyłącznie, potencjalne możliwości itp.
– błędy składniowe, kalki – z wyjątkiem, czy za wyjątkiem?
– odmiana nazwisk i nazw miejscowości,
– błędy stylistyczne – czy i kiedy dopuszczalny jest styl potoczny?
– błędy ortograficzne – nadużywanie wielkiej litery,
– skróty i skrótowce, nazwy aktów prawnych – DzU czy Dz. U.?
– błędy interpunkcyjne – znaczeniotwórcza rola przecinka.
3. Nowe tendencje w języku urzędowym i metody poprawy jego jakości:
a) sposoby bezpiecznego upraszczania przekazu – kilka prostych i skutecznych metod, dzięki którym pisma urzędowe stają się zrozumiałe dla każdego adresata;
b) zasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych – jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak uprzejmie i rzeczowo wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję.
4. Wskazówki techniczne, które sprawią, że nasza korespondencja będzie wzorem dla innych:
a) struktura i niezbędne elementy pisma urzędowego – czy podpis musi być czytelny?
b) zabiegi redakcyjne poprawiające estetykę pism;
c) etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym;
d) formy zwracania się do adresata w komunikacji urzędowej;
e) korespondencja reprezentacyjna, kurtuazyjna – co nadal jest w dobrym tonie, a co jest już anachronizmem?
f) krój czcionki i układ pisma – zasady typografii w papierowej i internetowej korespondencji urzędowej.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content