Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Projektowanie dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2024/2025. Przygotowanie procesu, przykłady organizacji, procedur, wyboru wykonawców usług dowozu, finansowanie zadania

Informacje

Start

15.07.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół. W większości samorządów gminnych, zadanie dowozu uczniów korzystających z uprawnienia realizują tzw. podmioty zewnętrzne np. przedsiębiorcy. Podmioty te są wybierane w odpowiednim postępowania i świadczą usługi na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z gminami. Co do zasady są to umowy zawierane na okres roku budżetowego lub szkolnego.
Oprócz powyższego- dowóz zapewnia się również gminnymi środkami transportu oraz poprzez refundację jego kosztów rodzicom, którzy realizują go we własnym zakresie.
Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zaprojektowaniem procesu dowozu uczniów, jego formułą, wyborem wykonawcy i finansowaniem zadania. Podczas szkolenia omówione zostaną doświadczenia związane z realizacją zadania oraz z jego dokumentowaniem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do pracowników urzędów gmin nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, do pracowników centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracowników samorządowych odpowiedzialnych  za organizację dowozu uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Uwarunkowania formalno – prawne.
2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w polskim systemie edukacyjnym.
3. Umożliwianie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, i obowiązku szkolnego poprzez racjonalne kształtowanie sieci zapewniającej dowozy i dojazdy uczniów.
4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do przedszkoli ogólnodostępnych.
5. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych.
6. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli.
7. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
8. Opieka w czasie dowozu – zasady i odpowiedzialność.
9. Standardy Ochrony Małoletnich i zasady bezpiecznej rekrutacji personelu w procesie dowozu uczniów.
10. Formuły realizacji dowozu zorganizowanego:
a) jednolita;
b) mieszana dowozu uczniów;
c) transport własny;
d) usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę, umowa, porozumienie;
e) bilety miesięczne.
11. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia pełnosprawnego.
12. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia niepełnosprawnego.
13. Procedury wyboru podmiotów świadczących usługę dowozu uczniów.
14. Wpływ zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych na realizację dowozu uczniów do szkół i przeszkoli.
15. Dokumentowanie realizacji zadania- przykłady i wzory niezbędnych dokumentów
16. Przykłady dobrych praktyk
17. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, współpracownik  kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki  nad dziećmi do lat 3 oraz  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

15.07.2024 (pon.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content