Temat szkolenia

Podpis elektroniczny w urzędzie

Informacje

Start

11.05.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Elektronizacja i cyfryzacja urzędu to jedno z najważniejszych wyzwań przed którym stoi administracja publiczna. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników  z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie, nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie oraz zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.

 

Adresaci szkolenia

Pracownicy sekretariatów, kancelarii, referencji, osoby decyzyjne, pracownicy posługujący się podpisem elektronicznym lub pracujące w systemach EZD, SOD, EPUAP2, informatycy.

Program szkolenia

1) Sposoby wnoszenia pism do urzędu – różne przepisy prawa i różne wymagania:
a) wnoszenie podań w postępowaniu administracyjnym i podatkowym;
b) wnoszenie dokumentów w ramach skarg i wniosków;
c) wnoszenie dokumentów w ramach informacji publicznej;
2) Skuteczność wnoszenia pism pocztą elektroniczną – orzecznictwo i nowe regulacje prawne w zakresie e-doręczeń:
a) wniesienie pisma z wykorzystaniem ESP;
b) wniesienie pisma z wykorzystaniem konta w systemie teleinformatycznym;
3) Wymagania prawne dotyczące podpisu elektronicznego w różnych procedurach – forma, postać dokumentu w świetle pojęcia pisemności:
a) Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa,
b) Kodeks Cywilny,
c) Prawo zamówień publicznych
d) inne akty prawne;
4) Podpis odręczny i elektroniczny – różne systemy dokumentowania akt spraw – w ujęciu przepisów prawa i orzecznictwie w zakresie podpisywania pism procesowych i podpisu pliku xml – czy wystarczy opatrzenie pliku xml podpisem elektronicznym?
5) Wysyłka pism:
a) czy dopuszczalne jest doręczanie skanów dokumentów?
b) kiedy dopuszczalne jest doręczenie pisma bez podpisu?
c) czy dopuszczalne jest doręczenie na adres email?
d) jak doręczyć pismo na konto w systemie teleinformatycznym?
6) Elektroniczna Skrzynka Podawcza jako środek wnoszenia pism urzędowych – najczęstsze problemy związane z wykorzystaniem ePUAP m.in. w świetle wykorzystania podpisu elektronicznego:
a) Profil zaufany i podpis zaufany (pz.gov.pl);
b) Węzeł krajowy (login.gov.pl);
c) Logowanie z wykorzystaniem e-podpisów;
d) Podpis wniosku i załączników;
e) Wykorzystanie aplikacji Podpis GOV dla podpisów kwalifikowanych;
f) Ustawienia preferowanego podpisu;
g) Brak formalny – negatywna weryfikacja;
h) Omówienie najczęściej spotykanych problemy przy wykorzystywaniu e-usług.
7) Praktyczne wykorzystanie e-podpisu:
a) Xades – podpis otaczający i w osobnym pliku:
i) Podpisanie i weryfikacja podpisu;
ii) Raport z weryfikacji;
b) Pades – podpis w piku PDF, podpis w pliku PDF z elementem graficznym, podpis pliku
PDF formatem Xades
i) Podpisywanie i weryfikacja podpisu;ii) Raport z weryfikacji;
c) Xml – podpis otoczony (Xades)
i) Podpisywanie i weryfikacja podpisu;
ii) Raport z weryfikacji;
d) Podpis zaufany:
i) Wykonanie podpisu i weryfikacja na platformie ePUAP;
ii) Wykonanie podpisu i weryfikacja w zewnętrznym narzędzi (Podpisywarka);
e) Podpis Osobisty:
i) Wykonane podpisu i weryfikacja w aplikacji
f) Znacznik Czasu.

Osoba prowadząca kurs

1. od 2006 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Administrator i wdrożeniowiec systemu EZD. Administrator konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP oraz punktu potwierdzającego profile zaufane.

2. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Analityk w e-Instytucja.pl. Realizuje zadania związane z utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. W latach 2009–2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013–2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

 

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content