Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Podatek od środków transportowych w 2024 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych

Informacje

Start

08.01.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy w zakresie podatku od środków transportowych, jako jednego z istotnych źródeł dochodów gminy. Przedstawienie problematyki wymiaru i poboru podatku od środków transportowych w 2024 roku. Przeanalizowaniu zostaną poddane poszczególne kwestie w zakresie tego podatku utrudniające prowadzenie postępowań, w tym także w zakresie unikania opodatkowania przez właścicieli środków transportowych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast, którym powierzono obowiązki w zakresie postępowań związanych z podatkiem od środków transportowych oraz osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
2. Zakres opodatkowania.
3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
4. Podatnicy podatku od środków transportowych.
5. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.
6. Stawki podatku w roku 2024 r.
7. Deklaracje podatkowe.
8. Wymiar podatku od środków transportowych.
9. Zwrot podatku – przewozy kombinowane.
10. Zwolnienia w podatku od środków transportowych.
11. Zagadnienia szczególne:
• Przyczepa związana wyłącznie z działalnością rolniczą;
• Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
• Pojazdy specjalne / specjalizowane, jak to ustalić?;
• Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych;
• Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna;
• Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu;
• Nieistnienie środka transportowego a wygaśniecie obowiązku podatkowego (zasady dokumentowania);
• Pojazd w dyspozycji komornika;
• Bank jako podatnik podatku od środków transportowych;
• Kradzież pojazdu a jego opodatkowanie;
• Śmierć właściciela pojazdu a obowiązek w podatku;
• Zasady ustalania rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku.
• Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku;
• Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego.
12. Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych:
• Czynności sprawdzające;
• Przesłanki do wszczęcia postępowania;
• Postępowanie dowodowe, rodzaje dowodów istotnych dla tego postępowania.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content