Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Podatek od nieruchomości i podatek rolny dla początkujących z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa WSA i NSA

Informacje

Start

15.01.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

12

Cena

700 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podstawowym celem przedmiotowego szkolenia jest przedstawienie i omówienie podstawowych kwestii wynikających z ustaw kształtujących wysokość dochodów majątkowych Gminy, a mianowicie podatków: rolnego i od nieruchomości. Na szkoleniu zostaną omówione takie zagadnienia jak: podmiot na którym ciąży obowiązek podatkowy, przedmiot opodatkowania, realizacja zasady składania deklaracji podatkowych, terminy realizacji obowiązków podatkowych, zasady wprowadzenia zwolnień na podstawie uchwał rad gmin, realizacja zwolnień ustawowych.
Szkolenie służy poznaniu zasad wymiaru i poboru podatków majątkowych gminy, zaś dla innych uczestników szkolenia ugruntowaniu wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę zawodową na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program szkolenia

1. Podatnicy podatku: rolnego i od nieruchomości.
2. Przedmiot opodatkowania w podatku: rolnym i od nieruchomości.
3. Dokumenty podatkowe: informacje i deklaracje podatkowe.
4. Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków.
5. Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych.
6. Terminy płatności podatków: rolnego i od nieruchomości.
7. Stawki w podatkach: rolnym i od nieruchomości. Komunikaty Prezesa GUS i kompetencje izb rolniczych.
8. Kompetencje uchwałodawcze rad gmin w podatkach: rolnym i od nieruchomości. Stanowienie stawek, wprowadzanie zwolnień przedmiotowych.
9. Samoobliczenie i wymiar podatków: rolnego i od nieruchomości. Kwota bagatelna w podatkach dla osób fizycznych.
10. Inkaso podatków: rolnego i od nieruchomości.
11. Ulgi i zwolnienia w podatkach: rolnym i od nieruchomości.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content