Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA W URZĘDZIE GMINY

Informacje

Start

19.05.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

390 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o zasadach reprezentacji gminy w obszarze umów cywilnoprawnych, działania w imieniu organu gminy na gruncie prawa administracyjnego i podatkowego. Podczas szkolenie zostaną poruszone m.in.: jaka jest różnica pomiędzy pełnomocnictwem a upoważnieniem? Jakie są zasady reprezentacji gminy  na gruncie prawa prywatnego i publicznego? Komu można udzielić pełnomocnictwa i upoważnienia? W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa i upoważnienia?

Adresaci szkolenia

Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, w szczególności sekretarzy, a także urzędników działających w oparciu o pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dla samych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Program szkolenia

1. Prawo publiczne a prawo prywatne.
2. Gmina jako osoba prawna na gruncie prawa prywatnego.
3. Podmiotowość gminy na gruncie prawa publicznego.
4. Organy gminy.
5. Reprezentowanie gminy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
6. Powierzenie niektórych zadań gminy zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta
i sekretarzowi.
7. Upoważnienie a pełnomocnictwo.
8. Działanie na podstawie upoważnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
9. Rodzaje i formy pełnomocnictw.
10. Zawieranie umów cywilnoprawnych w imieniu gminy.
11. Reprezentacja gminy w procesie udzielenia zamówienia publicznego.
12. Reprezentacja gminy w zakresie zarządu mieniem.
13. Działanie w imieniu organu w postępowaniu administracyjnym.
14. Działanie w imieniu organu w postępowaniu podatkowym.
15. Reprezentacja gminy w przypadku przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
16. Upoważnienia i pełnomocnictwa w formie elektronicznej.
17. Reprezentacja gminy w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta, prezydenta miasta.
18. Dyskusja.
19. Zakończenie.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 18 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content