Temat szkolenia

Opłaty za usługi wodne

Informacje

Start

30.05.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Problematyka naliczania i pobierania opłat za usługi wodne w ostatnich latach były przedmiotem wielu orzeczeń sądów administracyjnych z uwagi na liczne problemy w interpretacji przepisów regulujących to zagadnienie. Na szkoleniu zostanie przedstawiona tematyka opłat wraz z najnowszym orzecznictwem dotyczącym tej materii oraz istniejące projekty dotyczące zmian, w tym w zakresie opłaty za zmniejszenia retencji terenowej.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gminy i miasta, pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy starostw powiatowych – zajmujący się opłatami za usługi wodne oraz naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Program szkolenia

Pracownicy urzędów gminy i miasta, pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy starostw powiatowych – zajmujący się opłatami za usługi wodne oraz naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, specjalizuje się w obsłudze podmiotów sektora samorządowego, w szczególności gmin i spółek komunalnych, prowadzi szkolenia z zakresu prawnych regulacji w sektorze komunalnym. Autor publikacji dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania spółek samorządowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content