Temat szkolenia

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024

Informacje

Start

25.04.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego zakresie programu „Opieka wytchnieniowa” i jego prawidłowego ujęcia w budżecie (lub poza budżetem) jednostki samorządu terytorialnego oraz w księgowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek bezpośrednio realizujących to zadania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie 1-dniowe dla jednostek samorządu terytorialnego, ich urzędów oraz jednostek pomocy społecznej bezpośrednio realizujących to zadanie.

Program szkolenia

1. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 – podstawa prawna programu.
2. Państwowy fundusz celowy powstały z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
3. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej bezpośrednio realizujących program – budżet jako podstawa działalności gminy, powiatu, województwa.
4. Zasady funkcjonowania państwowych funduszy celowych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych – dwie ustawowe formy finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego z państwowych funduszy celowych.
5. Zakres zastosowania paragrafu 217, 244, 626, 635 do prawidłowego ujęcia środków Funduszu Solidarnościowego w budżetach jednostek samorządu terytorialnego a art. 127 ustęp 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – środki z PFC to na zadania realizowane przez JST to dotacje celowe z mocy prawa.
6. Jak czytać art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym skoro nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
7. Jakie błędy popełnia od lat dysponent Funduszu Solidarnościowego i w związku z jego błędami na jakim paragrafie ująć środki funduszu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
8. Jak zaksięgować w księgach organu, urzędu, jednostki pomocy społecznej środki na finansowanie programu „Opieka wytchnieniowa” jako dochody i wydatki budżetowe – schematy księgowań na organie budżetowym, w urzędzie i w jednostce pomocy społecznej.
9. Jak zaksięgować w księgach urzędu lub jednostki pomocy społecznej środki na finansowanie programu „Opieka wytchnieniowa” jako środki pozabudżetowe – konta 840 i 760 i schematy księgowań.
10. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa – prawidłowe ujęcie programu „Opieka wytchnieniowa” w sprawozdaniu typu RB i w sprawozdaniu finansowym.
11. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content