Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Obowiązek stosowania e-Doręczeń od 30 GRUDNIA 2023 R. w postępowaniu podatkowym i administracyjnym.

Informacje

Start

12.01.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Od 30 grudnia 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Nowym rozwiązaniom technicznym w zakresie doręczeń elektronicznych towarzyszą zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie doręczania pism przez organy administracyjne drogą elektroniczną oraz wnoszenia podań do organów administracyjnych drogą elektroniczną. Warto podkreślić, że przepisy te już obowiązują, ale mają być stosowane od 30 grudnia 2023 r.
Głównym celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie zasad doręczania korespondencji drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym i administracyjnym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych na szczeblu gmin, powiatu oraz województwa, którzy stosują w praktyce Ordynację podatkową i Kodeks postępowania administracyjnego, w tym m.in. do pracowników zajmujących się wymiarem podatków, księgowością podatkową czy zwrotem podatku akcyzowego. Szkolenie skierowane jest również do pracowników jednostek Skarbu Państwa z całej Polski oraz przedsiębiorców i podmiotów prywatnych z całej Polski.

Program szkolenia

1. Czym są e-Doręczenia? Kogo dotyczy? Czy ustawę stosujemy do tzw. zwykłych przesyłek? Czy zwykłe przesyłki możemy wysyłać papierowo?
2. Kolejność czynności przy wysyłaniu korespondencji – rewolucyjne odwrócenie tych czynności – zmiana całego systemu wysyłania korespondencji. Jakich formalności należy dopełnić?
3. Dla kogo są obowiązkowe e-Doręczenia? Na czym polega zmiana w e-Doręczeniach?
4. Co zrobić, gdy osoba fizyczna nie ma adresu do doręczeń elektronicznych?
5. Co się stanie z listem zwykłym wysłanym przez mieszkańca do gminy/jednostki Skarbu Państwa?
6. Czy osoba fizyczna musi korzystać z e-Doręczeń, gdy utworzy adres do doręczeń elektronicznych?
7. Jak doręczyć decyzję do mieszkańca – procedura krok po kroku.
8. Kogo dotyczy obowiązek posiadania adresu? Czy przed wysłaniem korespondencji należy zweryfikować każdą osobę fizyczną w zakresie wpisu adresu w bazie adresów elektronicznych?
9. Do kiedy podatnik może wysłać skutecznie pismo do gminy/jednostki Skarbu Państwa przez ePUAP?
Kwestia czasowa korzystania z ePUAP-u. Przejściowe stosowanie ePUAP. Omówienie art. 147 UDE. Jak przepisy przejściowe zestawić z brzmieniem Ordynacji podatkowej i KPA w kontekście wnoszenia pism do gminy/jednostki Skarbu Państwa przez obywatela?
10. Jak się zachować, gdy podatnik wskaże, że chce uzyskać odpowiedź przez ePUAP a nie w ramach e-Doręczeń? Jak obywatel wyśle wniosek papierowo, a ma założoną skrzynkę doręczeń, to wysyłamy na skrzynkę?
11. Czy po 30 grudnia 2023 r. będzie można się kontaktować z podatnikiem, obywatelem przez ePUAP? Czy obywatel/podatnik może się kontaktować z gminą/jednostką Skarby Państwa przez e-PUAP po 30 grudnia 2023 r.?
Czy w ramach ePUAP występuje fikcja doręczenia?
12. Jaka jest różnica w stosowaniu e-Doręczeń pomiędzy gminą/jednostką Skarbu Państwa a przedsiębiorcą?
13. Czy e-Doręczenia muszą stosować fundacje, stowarzyszenia?
14. Czy nadal możemy korzystać z firmy kurierskiej? (listy zwykłe)
W jakich sytuacjach e-Doręczenia nie mają zastosowania?
15. Czym są e-Doręczenia? Kogo dotyczy? Czy ustawę stosujemy do tzw. zwykłych przesyłek? Czy zwykłe przesyłki możemy wysyłać papierowo?
16. Czym jest adres do doręczeń elektronicznych? Jak wygląda? Jaka jest jego struktura?
17. Kiedy gmina/jednostka Skarbu Państwa nie musi stosować e-Doręczeń?
18. Podstawa prawna e-Doręczeń – jakie rozporządzenia wykonawcze już są wydane?
19. Termin wejścia e-Doręczeń 30 grudnia 2023 r. -co to oznacza dla jednostek?
20. Podstawowe pojęcia:
– adres do doręczeń elektronicznych
– skrzynka doręczeń – pojemność skrzynki,
– operator wyznaczony – rola Poczty Polskiej w świadczeniu usług
– podmiot publiczny
– PURDE
-PUH – od kiedy obligatoryjny dla jst?
– KURDE – kogo dotyczy? Czy podmiotów publicznych? Q Doręczenia,
– EPO,
– BAE.
21. Czy trzeba podpisać umowę z Pocztą Polską na usługi PUG i PURDE? . Jaki usługi są dostępne w ramach e-Doręczeń?
22. Czym się różni PURDE od PUH? Na czym polega PUH? Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej usługi hybrydowej. Co jeśli nie da się przekształcić (materiał, którego nie da się wydrukować?) Jak podmiot publiczny dowie się, że przesłane dokumenty nie mogą być przekształceniu?
23. Ustalanie dnia nadania przez PUH.
24. Jakie pliki można wysyłać w ramach PUH? Potwierdzenie nadania w ramach PUH. Jak przygotować przesyłkę, aby mogła być wysłana w ramach PUH i PURDE? Skąd organ będzie wiedział, że przesyłka została odebrana w ramach PUH i PURDE? Jakie dokumenty będzie wystawiała Poczta w ramach usługi PUH? Kiedy korespondencja będzie uważana za skutecznie doręczoną?
25. Co zapewniają e-Doręczenia? czy osoby fizyczne muszą korzystać z tego systemu? Co z przedsiębiorcami? Jak wyszukiwać osoby fizyczne w bazie?
26. Jak działa PUH? Czy jest bezpieczne? Czy jest zagwarantowana tajemnica korespondencji? A jeśli tak – to w jaki sposób? Max wielkość załącznika w ramach usługi PUH i PURDE? Formaty i wymagania dla przesyłanych plików. Jak wziąć potwierdzenie odbioru w ramach PUH? Co jest takim dowodem?
27. Co jeśli Poczta nie doręczy korespondencji w ramach PUH? Czy Poczta zwraca podmiotowi te wydrukowane przesyłki, których nie dostarczono? Czy taka usługa jest odpłatna?
28. Wysyłanie i odbieranie korespondencji w ramach e-Doręczeń.
II BLOK SZKOLENIOWY -e-DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM
1. Omówienia zmian w Ordynacji podatkowej od 5 października 2021 r. w kontekście e-Doręczeń.
2.Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadza ustawa o doręczeniach elektronicznych, przykładowo:
– jak wysłać korespondencję, gdy osoba nie ma adresu do doręczeń elektronicznych, a organ podatkowy musi wysłać korespondencji?
– nowe brzmienie zasady pisemności postępowania,
– doręczanie pism na adres doręczeń elektronicznych,
3. Goniec – kiedy można skorzystać z tego instrumentu w świetle UDE (ustawy o doręczeniach elektronicznych), OP (Ordynacji podatkowej) i KPA (Kodeksu postępowania administracyjnego)?
Czy jeśli jst posiada gońca, to czy nadal może z niego korzystać zamiast z e-Doręczeń?
4. Co w przypadku doręczenia kilku tysięcy decyzji podatkowych – jak wyszukiwać podatników?
5. Jak podpisuje się dokumenty w ramach e-Doręczeń, aby taki podpis wywierał skutek prawny? 5. etoda podpisywania dokumentów. Czy wystarczy skan pisma podpisanego przez organ podatkowy? Czy ten skan musi być podpisany elektronicznie?
6. Omówienie art. 158 UDE – doręczanie pism w okresie przejściowym.
7. Czy będzie występować fikcja doręczenia?.
8. Co z doręczeniami przez sołtysów? Czy można korzystać z takiego doręczenia?
9. Wnoszenie podań w postępowaniu podatkowym. Wysyłanie i odbieranie korespondencji.
III BLOK SZKOLENIOWY -e-DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
1. Omówienia zmian w KPA od 5 października 2021 r. w kontekście e-Doręczeń.
2.Jakie zmiany w KPA wprowadza ustawa o doręczeniach elektronicznych, w tym:
– pismo utrwalone w postaci papierowej lub elektronicznej
– kierowanie pism do organów administracyjnych
– zasady podpisywania pism przez organy administracyjne oraz przez podmioty wnoszące pisma do organów administracyjnych
− warunki doręczania pism drogą elektroniczną
− ustalenie dnia doręczenia korespondencji drogą elektroniczną
− doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego
– wnoszenie podania
− braki formalne podania.
3. Wysyłanie i odbieranie korespondencji. Czy występuje fikcja doręczenia?
4. Co z wysyłką upomnień po 30 grudnia 2023 r.? Czy doręczenie upomnień na papierze będzie skuteczne po 30 grudnia 2023 r.
IV BLOK SZKOLENIOWY ZAGADNIENIA TECHNICZNE W ZAKRESIE e-DORĘCZEŃ, KOSZTY.
1. Czy można zintegrować EZD z e-Doręczeniami?
2. Czy na potrzeby e-Doręczeń wymagane jest posiadanie EZD?
3. Ile adresów elektronicznych może mieć jednostka? Czy jeden adres może być obsługiwany przez więcej niż jedną osobę? Czy z e-Doręczeń może korzystać kilkanaście nawet osób w danej jednostce?
4. Czy pracownik musi mieć swój adres do doręczeń (jako pracownik Urzędu), aby obsługiwać adres do doręczeń Urzędu?
5. Czy korespondencja między podmiotami publicznymi jest odpłatna?
6. Jakie działania należy podjąć, aby stosować e-Doręczenia? Jak utworzyć adres do doręczeń elektronicznych? Jak to zrobić przez pełnomocnika? Czy za pełnomocnictwo jest opłata skarbowa? Czy wystarczające jest złożenie skanu odręcznie podpisanego pełnomocnictwa?
7. Kto może być administratorem, jakie są jego zadania? Czy administrator jest jedyną osobą upoważnioną do wysyłki e-korespondencji?
8. Kiedy należy złożyć wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych?
9. Czym jest adres e-mail do notyfikacji?
10. Terminy archiwizacji korespondencji, termin pobrania korespondencji w ramach PURDE
11. Koszty e-Doręczeń, rozliczanie z Pocztą Polską, opłaty za PURDE i PUH. Czy wysyłka do osoby fizycznej w ramach e-Doręczeń jest płatna (w ramach ePUAP jest nieodpłatna).
12. Czy procedura e-Doręczeń wymaga zmian w Instrukcji kancelaryjnej?
V. BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content