Temat szkolenia

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH NA 2024 r. w tym zmiany zasad aktualizacji dotacji. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2023r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Informacje

Start

25.03.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

450 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej dotacji oświatowych, przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego obliczania dotacji na praktycznych przykładach.

Adresaci szkolenia

Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, pracownicy jednostek obsługujących jednostki oświatowe, naliczający dotacje, osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły i placówki wychowania przedszkolnego.

Program szkolenia

1. Zmiany przepisów na 2024r. w tym WYŁĄCZENIE ART. 43 UST. 5 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH O OGRANICZENIU WZROSTU I SPADKU KOLEJNYCH CZĘŚCI DOTACJI
2. Obliczanie wysokości dotacji na 2024r.:
* Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST, zmiany wag na 2024r., proponowany sposób obliczenia – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY,
* Obliczanie wskaźnika zwiększającego
* Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji.
Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
* Aktualizacja dotacji – w miesiącu pierwszej aktualizacji i październikowa:
Zasady AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI i DOTACJI, w tym różne warianty postępowania z wyrównaniem dotacji lub potrącaniem – przeliczenie dotacji po aktualizacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY w tym uwzględniające zmiany liczby uczniów
* Ograniczenia zmiany wysokości miesięcznej kwoty dotacji: maksymalny dopuszczalny wzrost/ spadek wysokości dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
* Aktualizacja: w szczególnie uzasadnionych przypadkach
* Ustalanie rzeczywistej liczby uczniów dotowanych
3. Zasady zwrotu dotacji/kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami JST udzielających dotacji
– Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
– Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego.
– Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.
4. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2023r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
• SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie.
• Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 29 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wieloletni wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne i w latach 2016-2021 wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content