Temat szkolenia

Nowości w gminnej egzekucji administracyjnej w 2023 r.

Informacje

Start

11.05.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu z egzekucji administracyjnej zostaną przedstawione w sposób kompleksowy zagadnienia w zakresie gminnej egzekucji administracyjnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Przykładowe zagadnienia, które zostaną przedstawione na szkoleniu to:

– zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

– czym jest eZW? Jakie są zasady sporządzania i przesyłania eZW do urzędu skarbowego? Omówienie poszczególnych rodzajów zawiadomienia wierzyciela. Od kiedy stosujemy eZW?. Czy eZW stosujemy do zawiadomienia wierzyciela o przedawnieniu kosztów upomnienia?

Adresaci szkolenia

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy komórek księgowości w jst oraz inne osoby, zainteresowane problematyką postępowania egzekucyjnego w administracji.

Program szkolenia

1. Przedawnienie kosztów upomnienia przed i po nowelizacji.
a) Czy upomnienie należy wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
b) Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe.
2. Wzór tytułu wykonawczego przed i po nowelizacji – omówienie aktualnych zasad i nowości.
3. Dalszy i kolejny tytuł wykonawczy dzisiaj i po nowelizacji – omówienie aktualnych zasad i co ulega zmianie?
4. Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu (dalszemu tytułowi wykonawczemu)?
5. Nowy podmiot – podmiot, który uzyskał korzyść majątkową.
6. Małżonek podatnika – jakie nowe uprawnienia uzyskał w wyniku nowelizacji.
7. Nowe obowiązki wierzyciela.
8. Jakie są zasady sporządzania i przesyłania eZW do urzędu skarbowego? Omówienie poszczególnych rodzajów zawiadomienia wierzyciela. eZW przed i po nowelizacji.
9. Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie rozłożenia na raty zapłaty podatku (zaległości podatkowej) oraz odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowej.
10. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu – do czego służy? Co to za intrument?
11. Omówienie przepisów przejściowych.
12. Pytania i odpowiedzi na czacie

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content