Temat szkolenia

Nowelizacja kodeksu pracy, a jej wpływ na pracę jednostek sektora finansów publicznych. Tworzenie regulaminów pracy zdalnej.

Informacje

Start

29.03.2023 (śr.), 08:30

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W piątek 27 stycznia 2023 roku Prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy Kodeksu pracy. Przepisy dotyczące pracy zdalnej w zmienionym kodeksie pracy zaczną obowiązywać pod koniec marca lub w pierwszych dniach kwietnia 2023. Dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:

  • jak zorganizować pracę zdalną?
  • Jakie obowiązki nowe przepisy nałożą na pracodawców w związku z pracą zdalną?
  • Jaką dokumentację pracodawca powinien opracować w związku z pracą zdalną?
  • Jak napisać regulamin pracy zdalnej

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracodawców, menedżerów, pracowników działów HR, działów kadr, pracowników administracji samorządowej i rządowej.

Program szkolenia

1. Jak została zdefiniowana w nowych przepisach praca zdalna i jakie są tego skutki.
2. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej – zasady
3. Polecenie pracodawcy, cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej
4. Przesłanki wykonywania pracy zdalnej
5. Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie, a kiedy może odmówić
6. Warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej a zmiana warunków – jako przesłanka wykonywania pracy zdalnej
7. Porozumienie o wykonywaniu pracy zdalnej – warunki formalne i procedura a Regulamin pracy a Polecenie pracodawcy – omówienie przesłanek
8. Zapisy o pracy zdalnej – przykład regulaminu pracy zdalnej, jakie są obligatoryjne elementy regulaminu.
9. Informacja o warunkach pracy z art. 29 § 3
10. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy – kto może wystąpić, warunki
11. Obowiązki pracodawcy w zakresie
a) zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy,
b) zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, lub tych kosztów pokrycia kosztów
c) pokrycia innych kosztów
d) zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania tej pracy.
12. Ekwiwalent pieniężny a ryczałt – zasady ustalania wysokości
13. Ochrona danych osobowych- jakie czynności podjąć aby należycie chronić dane przy pracy zalanej. Analizy ryzyka, RCP, upoważnienia, zarządzanie systemami informatycznymi, telekonferencje, praca na dokumentach, poczta elektroniczna i inne.
14. Kontrola pracownika w zakresie wykonywania pracy zdalnej – zasady.
15. Równe traktowanie pracownika wykonującego pracę zdalną
16. Szkolenia BHP
17. Zakaz wykonywania określonych pracy przy pracy zdalnej
18. Ocena ryzyka zawodowego. Informacja o BHP.
19. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy a oświadczenie pracownika
20. Wypadki przy pracy zdalnej. Komisja wypadkowa, oględziny.
21. Okazjonalna praca zdalna – charakterystyka i przesłanki
22. Kary
23. Wejście w życie przepisów.
24. Wyniki kontroli NIK z zakresu pracy zdalnej.
25. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content