Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Wykonanie sprawozdania z odpadów w BDO krok po kroku.

Informacje

Start

01.03.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Początek roku to czas na analizę  obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami. W szczególności weryfikacji winny podlegać dokumenty, w tym karty ewidencji odpadów gdyż na ich podstawie wykonujemy sprawozdanie do marszałka.  Porównanie prowadzonej ewidencji z danymi ze sprawozdania  jest szczególnie  istotne w trakcie kontroli służb ochrony środowiska.

Proponowane szkolenie ma charakter praktycznego przedstawienia zasad weryfikacji zapisów BDO oraz wykonywania na tej podstawie sprawozdania . Dodatkowo zostaną przedstawione przykłady z kontroli służb ochrony środowiska. Zostaną na nim przedstawione informacje – jakie obowiązki związane z gospodarka odpadami podlegają kontroli i w jaki sposób uchronić się przed mandatami czy karami.

Adresaci szkolenia

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin, miast), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych, ochrony środowiska, składających sprawozdanie z odpadów w BDO.

Program szkolenia

1. Kto powinien prowadzić ewidencje odpadów i w jakim zakresie
2. Nowe rodzaje odpadów podlegające podlegają ewidencjonowaniu
3. Uzyskanie poprawności prowadzonej ewidencji z danymi w sprawozdaniu
a) w którym momencie zakładamy kartę ewidencji odpadów
b) rodzaje odpadów oraz ilości dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
c) omyłkowe wprowadzenie danych do kart ewidencji – skutki
d) wprowadzenie danych do karty ewidencji przy przekazaniu odpadów przez podmiot, który ewidencji nie prowadzi
e) prowadzenie ewidencji uproszczonej – kogo dotyczy
f) ewidencja odpadów z instalacji posiadającej pozwolenie
g) ewidencja odpadów z instalacji nie wymagającej pozwolenia
h) ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych i z poza instalacją – kiedy nie ewidencjonujemy odpadów
i) czy dla każdej użytkowanej instalacji powinna być prowadzona odrębna ewidencja – kiedy jest taki obowiązek
j) czy kontrolujący może nakazać sposób prowadzenia ewidencji
k) przetworzenie odpadów w terminie wcześniejszym niż potwierdzenie ich przyjęcia – czy jest to możliwe
l) karty przekazania odpadów (KPO)
– omyłkowe potwierdzenie odbioru – jakie mogą mieć skutki dla posiadaczy odpadów
– odrzucone karty przekazania (bez możliwości poprawy) – co z nimi zrobić
– wycofane KPO – powody wycofania – jak wpisywać
– zaciąganie KPO do kart ewidencji – w jakich miejscach nie jest to możliwe
– wyjaśnienia dla kontrolującego dotyczące ewidencji BDO
4. Wykonywanie sprawozdania w BDO
– termin wykonania sprawozdania
– zgodność danych z ewidencji z tabelami w sprawozdaniu
– porównywanie danych pomiędzy tabelami w sprawozdaniu BDO
– samodzielna korekta sprawozdania
– korekta sprawozdania na wezwanie
– sprawdzenie czy organ widzi wszystkie dane przez nas wpisane
5. Aktualizacja danych w BDO na podstawie przykładów
– sprawdzenie zapisów BDO w zakresie miejsc prowadzenia działalności
– zmiana adresu miejsca prowadzenia działalności (problemy praktyczne/wyjaśnienia autora BDO)
– weryfikacja tabel (rodzajów działalności)
– sprawdzanie wpisów wprowadzonych przez marszałka (kto powinien poprawić nieprawidłowe wpisy)
– aktualizacja wpisów po uzyskaniu nowej lub zmienionej decyzji w zakresie odpadów – kto powinien ją wykonać (niejasności prawne)
6. Obowiązek prowadzenia ewidencji w firmach usługowych
7. Korekta sprawozdania w BDO – czy i kiedy WIOS może żądać korekty sprawozdania zatwierdzonego przez Marszałka.
8. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników

Osoba prowadząca kurs

posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska zarówno w administracji rządowej, samorządowej jak również w przedsiębiorczości. Przez kilkanaście lat pracowała w inspekcji ochrony środowiska, a także kierowała działem odpadów w Urzędzie Marszałkowskim. Dysponuje szeroka znajomością tematów związanych z uzyskiwaniem i realizacją  decyzji administracyjnych, realizacja obowiązków ustawowych  czy też przedstawiania wyjaśnień w trakcie kontroli w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami. Jest członkiem grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz ekspertem przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Współpracuje z gminami oraz jednostkami komunalnymi, a także przedsiębiorcami w rozwiązywaniu problemów natury  środowiskowej, przygotowując wyjaśnienia, pisma i odwołania.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content