Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 a zapisy dotyczące dostępności. Obowiązek zapewnienia dostępności w umowach i zamówieniach.

Informacje

Start

29.06.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Dostępność jest ideą mającą na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062), nakłada na podmioty publiczne obowiązek uwzględniania dostępności w przypadku gdy zawierają one umowę na realizację zadań lub zamówień publicznych.

W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 należy pamiętać o obowiązku uwzględniania dostępności w umowach na realizację zadań lub zamówień publicznych.

Jeśli podmiot publiczny nie wykona nakazu zapewnienia dostępności to podlega grzywnie. Maksymalna wartość grzywny to odpowiednio 10 000 zł i 50 000 zł dla osób fizycznych oraz 50 000 zł i 200 000 zł dla pozostałych podmiotów, w tym osób prawnych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych, wykonawcy usług dla instytucji publicznych, Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, uczelnie.

Program szkolenia

Analiza prawna dostępności w zamówieniach publicznych:
a. Zmiany w PZP
b. Ustawa o dostępności
c. Ustawodawstwo międzynarodowe
d. Standardy dostępności w Polsce
e. Preferowane zapisy w umowach
2. Rodzaje dysfunkcji ich wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie:
a. omówienie wpływu dysfunkcji wzroku, słuchu, ruchu, percepcji i in. na właściwe funkcjonowanie.
3. Dostępność minimalna:
a. Architektoniczna
b. Informacyjno-komunikacyjna
c. Cyfrowa
4. Dostępność dokumentów:
a. Dobre praktyki tworzenia dostępnych dokumentów tekstowych, arkuszy Excel, prezentacji i PDF:
• minimalny kontrast ( stosunek treści i linków do tła i pozostałych elementów, narzędzia do weryfikacji)
• elementy nietekstowe (właściwa prezentacja zdjęć, grafik, wykresów, opisu alternatywnego, błędy w kodzie źródłowym)
• multimedia (transkrypcja, audiodeskrypcja, PJM)
• zasady tworzenia i dodawania tekstu alternatywnego
• nagłówki (co mają zawierać, właściwa struktura)
• układ Tabel (błędy w kodzie HTML, właściwe formatowanie tabeli)
• pola formularzy (opisy alternatywne, właściwy układ, czułość na błędy, właściwe komendy) na przykładzie konkretnych stron w oparciu o czytnik ekranu,
• struktura treści (struktura H1-H6 – dlaczego to takie ważne?)
• UX design (Jak stworzyć dostępny układ stron i dokumentów?)
• linki (właściwe opisy alternatywne oraz kod HTML)
b. Tworzenie formularzy w pliku PDF
c. Narzędzia ułatwiające osiągnięcie dostępności materiałów
5. Jak sprawdzić czy dokument jest dostępny?
a. Programy walidacyjne (plusy i minusy walidacji automatycznej)
b. Na co zwracać uwagę?

Osoba prowadząca kurs

ekspert ds. dostępności cyfrowej w krajowych instytucjach certyfikujących. Trener w zakresie ECDL, PDF PRO, komunikacji elektronicznej i dostępności cyfrowej (standard WCAG 2.1). Audytor Stron Internetowych. Były naczelnik wydziału promocji urzędu miejskiego i koordynator ds. dostępności. Od 2016 roku wdraża standard WCAG dla serwisów www instytucji publicznych. Początkowo po stronie agencji interaktywnych, obecnie po stronie instytucji publicznych. Przeprowadził kilkadziesiąt audytów i kilkaset weryfikacji dostępności stron www oraz nadzoruje ich dostosowanie. Wcześniejsze doświadczenie w NGO oraz instytucjach finansowych daje szerokie spojrzenie na potrzeby instytucji państwowych, podmiotów prywatnych oraz klientów. Nie jest wykładowcą, lecz praktykiem, który patrzy na wymagania od strony użytkownika.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content