Temat szkolenia

Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa informacji w organizacji. Cyberbezpieczeństwo w praktyce.

Informacje

Start

23.11.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

300 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji z praktycznym podejściem do wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach prawa, a także zgodnie ze standardami ISO/IEC 27001. Omówione zostaną najistotniejsze ryzyka związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych i najczęstsze zagrożenia w cyberprzestrzeni służące do przetwarzania danych i informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych wraz z najlepszymi praktykami zabezpieczania – implementacja zabezpieczeń wdrażanych w celu minimalizacji ryzyk i podatności związanych z ochroną przetwarzanych danych. Ponadto szkolenie ma również uzmysłowić uczestnikom podstawowe obowiązki i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, a także sankcje (nie tylko finansowe) wynikające z braku ich przestrzegania. Powyższe działania mają na celu przyczynić się do zwiększenia świadomości, istoty i znaczenia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej, pracownicy jednostek administracji publicznej, informatycy, którzy chcą poznać i zrozumieć podstawy tematyki cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej zgodnie z aktualnym stanem prawnym i zmieniającymi się zagrożeniami.

Program szkolenia

1) Obowiązki związane z przetwarzaniem danych i informacji prawnie chronionych:
a) wymogi zachowania poufności w umowach z kontrahentami oraz powierzanie danych osobowych do przetwarzania z uwzględnieniem obowiązków podmiotu przetwarzającego na przykładach praktycznych,
b) zasady i procedury udostępniania danych, w tym danych osobowych,
c) odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych prawnie chronionych, o szczególnym znaczeniu strategicznym, w tym danych osobowych,
d) wymogi prawne i obowiązki, a także dobre praktyki związane z wystąpieniem incydentu bezpieczeństwa informacji lub naruszenia danych osobowych oraz konsekwencje prawne dla kierownictwa w tym zakresie,
2) Identyfikacja, analiza i zarzadzanie ryzykami w bezpieczeństwie informacji. Źródła i rodzaje zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ich klasyfikacja w oparciu o możliwe zdarzenia i straty dla organizacji/instytucji,
3) Praktyczne podejście do analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,
4) Najlepsze praktyki zabezpieczeń – na co należy zwracać uwagę przetwarzając informacje chronione metodą tradycyjną oraz za pomocą urządzeń takich jak komputer stacjonarny, laptop, smartphone, tablet, zewnętrzne nośniki danych, a także stosując nowe technologie itp.,
5) Bezpieczeństwo informacji, a nowe technologie: sztuczna inteligencja, biometria.
6) Odpowiedzialność oraz wskazówki dla użytkowników systemów teleinformatycznych w ramach codziennej pracy przy przetwarzaniu danych oraz z uwzględnieniem wykonywania pracy w formie zdalnej.
1. Omówienie zmian przepisów prawa pracy dotyczących pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników na przykładach praktycznych,
2. Warsztaty praktyczne – case study w trakcie szkolenia.

Osoba prowadząca kurs

doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w spółce KiHG Radcowie Prawni, wieloletni pracownik administracji publicznej, audytor wiodący wg normyPN/EN ISO 27001, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca na UE w Katowicach oraz  prowadzący szkolenia i kursy i wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji. Posiada bogate doświadczenie w sektorze publicznym zarówno w organach administracji publicznej, jak i jednostek samorządu terytorialnego, w tym jako audytor i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i prawnego otoczenia funkcjonowania organizacji.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content