Temat szkolenia

Koordynator standardów ochrony małoletnich

Informacje

Start

12.06.2024 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

250 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie umożliwi uczestnikom nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji, w których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, oraz przygotowanie do właściwego i skutecznego zawiadamiania odpowiednich organów. Przygotowuje ono do sprawowania funkcji osoby odpowiedzialnej za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego lub innych uprawnionych jednostek o potrzebie objęcia dziecka szczególnym dozorem, wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób wyznaczonych w swoich placówkach do sprawowania funkcji osoby odpowiedzialnej za standardy ochrony małoletnich tzw. koordynatora SOM.

Program szkolenia

1. Obowiązku placówki i koordynatora wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
2. Systematyka przygotowywania i wdrażania standardów ochrony małoletnich.
3. Tworzenie i stosowanie wzorów dokumentacji.
4. Reakcja na zdarzenia w placówce. Współpraca z pracownikami i współpracownikami placówki.
5. Praca z małoletnim i jego rodziną w sytuacji stwierdzenia krzywdy małoletniego.
6. Współpraca z organami ścigania, Sądami, Ośrodkami Pomocy i Zespołami Interdyscyplinarnymi.
7. Składanie zawiadomień o przestępstwie, uprawnienia wynikające ze statusy „zawiadamiającego”.
8. Wystąpienia do Sądu Rodzinnego i współpraca z Sądem oraz Kuratorami Sądu Rejonowego.
9. Procedura „Niebieskiej karty”.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, który przez wiele lat pełnił funkcję prokuratora. Dzieli się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami, kierując swoją uwagę na edukację.  Z ponad 26-letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej w różnych dziedzinach prawa Pan Krzysztof jest niezaprzeczalnym autorytetem w swojej dziedzinie. Jego niespożytą pasją jest dzielenie się wiedzą oraz przekazywanie umiejętności, dlatego też od lat prowadzi szkolenia i wykłady. Jako doświadczony mediator, potrafi odnaleźć wspólny język nawet w najbardziej skomplikowanych sporach, stawiając na dialog i porozumienie.

W trakcie szkolenia na temat standardów ochrony małoletnich będzie niezastąpionym przewodnikiem przez zawiłości przepisów prawnych, podkreślając jednocześnie wagę troski o najmłodszych i ich bezpieczeństwo. Jego zaangażowanie i profesjonalizm sprawią, że każdy uczestnik szkolenia odniesie korzyści i zgromadzi niezbędną wiedzę, by efektywnie działać na rzecz ochrony dzieci i młodzieży.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

12.06.2024 (śr.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content