Temat szkolenia

KONROLE NIK W JST W 2024r W ZAKRESIE RODO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRAKTYCZNE ASPEKTY

Informacje

Start

15.04.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

450 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Najnowszy raport NIK wskazuje, że wieloletnie zaniedbania oraz nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych są powszechne w jednostkach samorządowych. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę na temat właściwego przetwarzania danych osobowych, wskazując w praktyczny sposób najczęściej popełniane błędy przez administratora danych w kontekście kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych m.in.: do ośrodków kultury, bibliotek, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, przychodni psychologiczno-pedagogicznych, centrów usług, szkół a w szczególności do:
• inspektorów ochrony danych i ich zastępcom,
• osób odpowiedzialnych za ochronę danych (kierownikom i dyrektorom jednostek),
• kierowników działów organizacyjnych i IT,
• członków zespołów ds. utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
• pełnomocników ds. systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji.

Program szkolenia

1. Wymagania prawne związane z przetwarzaniem informacji i danych osobowych przez Administratorów Danych:
• ochrona danych osobowych,
• Krajowe Ramy Interoperacyjności,
• cyberbezpieczeństwo,
• informacja publiczna,
• ochrona sygnalistów.
2. Kontrole NIK oraz UODO zrealizowane w latach 2018 – 2022 dotyczące bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych:
• zakres podmiotów objętych kontrolami,
• syntetyczne przedstawienie wyników kontroli,
• omówienie typowych, powtarzających się błędów występujących w kontrolowanych jednostkach,
• kary UODO nałożone na podmioty publiczne,
• analiza wybranych przypadków.
3. Kontrole NIK –raport 2024:
• poczta elektroniczna, domeny komercyjne i komercyjne serwery internetowe,
• prawidłowa dokumentacja z zakresu ochrony danych dotycząca poczty elektronicznej- procedura korzystania z internetu i poczty elektronicznej -omówienia wzoru
• umowy powierzenia i ich rola, umowy powierzenia z dostawcą usług hostingowych; przygotowanie do zawarcia umowy, ankiety i badania, procedura wyboru podmiotu którym powierzono przetwarzania,
• brak obligatoryjnych elementów w umowie powierzenia: polecenia – stanowisko UODO
• powierzenie na podstawie innego instrumentu prawnego (art. 28 RODO)
• sesje organów stanowiących i ich publikacje. Przyjęte okresy przechowywania na BIP.
• przetwarzanie danych na You Tube, transmisje.pl, E-sesja-omówienie najczęściej popełnianych błędów.
• projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego: odpowiednie zaplanowanie pracy, zapewnienie rzetelnego spełnienia obowiązku informacyjnego; właściwego sposobu transmisji, utrwalania i udostępniania w Internecie nagrań oraz usuwanie nagrań, omówienie procedur bezpieczeństwa nagrań ( procedura BIP), analiza okresu przetwarzania danych zawartych w nagraniach zamieszczonych w Internecie.
• publikacja danych na BIP, okresy przechowywania na BIP, usuwanie danych z BIP.
• procedura zamieszczania danych na BIP, notatki z przeglądu danych- omówienie na podstawie wzorcowej dokumentacji
• oświadczenia majątkowe, a ich publikacja na BIP oraz ustalanie okresów retencji danych.
• publikacja uchwał na BIP. Skargi i procedura skargowa, anonimizacja danych.
• analizy ryzyka –transmisja obrad rad kolegialnych
• audyty z Krajowych Ram interoperacyjności
4. REKAPITULACJA

Osoba prowadząca kurs

ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content