Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Informacje

Start

31.08.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania. Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji w jednostkach

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji
2. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele
3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji
a) Spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia
b) Potwierdzenie sald
c) Weryfikacja sald
4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
a) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury
b) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą potwierdzenia sald
c) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald
5. Etapy inwentaryzacji
a) Etap przygotowawczy
b) Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji)
c) Etap opracowania wyników i wniosków
d) Wykorzystanie wyników inwentaryzacji
6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji
a) Instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji
b) Arkusze spisowe
c) Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych
d) Sprawozdanie zespołu spisowego
7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji:
a) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji
b) Kierownik jednostki
c) Główny księgowy
d) Osoby odpowiedzialne materialnie
e) Zadania członków zespołów spisowych
8. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
a) Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
b) Kompensowanie niedoborów i nadwyżek
c) Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
d) Protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji
e) Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych

Osoba prowadząca kurs

ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie, doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową).  Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości                         i finansów. Od ponad 2 lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości. Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji jak m.in.: ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, jednostki wojskowe. Jest również autorką książki – poradnika – dla pracowników działów księgowości jsfp pt. „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content