Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

FUNDUSZ PRACY I KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ORAZ PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024

Informacje

Start

11.06.2024 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego zakresie działań i zadań finansowanych z Funduszu Pracy (FP) i Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz prawidłowego ich ujęcia w budżecie (lub poza budżetem) jednostki samorządu terytorialnego, a także w księgowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek bezpośrednio realizujących zadania finansowane z FP i KFS w roku 2024, w tym w zakresie szkoleń, prac interwencyjnych i robót publicznych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego, ich urzędów oraz powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, jednostek pomocy społecznej i innych jednostek bezpośrednio realizujących zadania finansowane z FP i z KFS.

Program szkolenia

1. Czym jest państwowy fundusz celowy Fundusz Pracy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady funkcjonowania państwowych funduszy celowych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania i programy finansowane z FP i KFS – budżet jako podstawa działalności gminy, powiatu, województwa oraz szczególna rola urzędów prac w gospodarowaniu środkami FP i KFS.
3. Działania i zadania finansowane ze środków FP i KFS oraz ich ujęcie w planach finansowych i w księgowości urzędów pracy – „budżet” i „fundusz”.
4. Szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne zadania finansowane z FP i KFS – umowy, zwroty i refundacje wydatków a dotacje i środki na realizację zadania.
5. Dwie ustawowe formy finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego z państwowych funduszy celowych – zakres zastosowania paragrafu 217, 244, 626, 635 do prawidłowego ujęcia środków FP i KFS w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
6. Czy środki na realizację działań i zadań finansowanych z FP i KFS są środkami pozabudżetowymi?
7. Czy dysponent Funduszu Pracy zapomniał o art. 127 ustęp 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych? – jakie błędy od lat popełnia dysponent Funduszu Pracy.
8. Na jakim paragrafie ująć środki funduszu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego? Czy może stosować jednak ujęcie pozabudżetowe? – analiza obu rozwiązań i wskazanie prawidłowej metody.
9. Jak zaksięgować w księgach urzędu lub jednostki środki na finansowanie działań i zadań finansowanych z FP i KFS w ujęciu pozabudżetowym – konta 840, 760 i 139, czy konta 853 i 136 (135)?
10. Jak zaksięgować w księgach organu, urzędu, jednostki środki na finansowanie działań i zadań finansowanych z FP i KFS jako dochody i wydatki budżetowe – schematy księgowań na organie budżetowym, w urzędzie i w jednostce.
11. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa w zakresie szkoleń, prac interwencyjnych i robót publicznych i innych zadań finansowanych z FP i KFS – umowy, zwroty i refundacje wydatków w sprawozdaniu typu RB i w sprawozdaniu finansowym.
12. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content