Temat szkolenia

Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół (w tym niepełnosprawnych) w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Informacje

Start

06.12.2022 (wt.), 10:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2022/2023 w kontekście zmiany przepisów prawa.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady realizacji i dokumentowania zadania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, do pracowników centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracowników samorządowych odpowiedzialnych za organizację dowozu uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia


 1. Uwarunkowania formalno – prawne.

 2. Wychowanie przedszkolne, spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.

 3. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do przedszkoli ogólnodostępnych

 4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych.

 5. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli.

 6. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

 7. Formuły realizacji dowozu:

  1. jednolita;

  2. mieszana dowozu uczniów;

  3. transport własny;

  4. usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę, umowa, porozumienie;

  5. bilety miesięczne. 8. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia pełnosprawnego

 9. Dowozy uczniów niepełnosprawnych

 10. Zmiany w refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców – czyli co wprowadza ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 11. Uchwala o w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 12. Problem z ustaleniem stawek, a termin wejścia w życie przepisów uchwały.

 13. Obowiązek i termin wprowadzenia zmian do umów zwartych z rodzicami.

 14. Doświadczenia wynikające z okresu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach.

 15. Wpływ zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych na realizację dowozu uczniów do szkół i przeszkoli.

 16. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie uczniów do przedszkoli i szkół, w tym w kontekście zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.

 17. Konsekwencje umów zawartych na świadczenie opieki w czasie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, w tym w kontekście doświadczeń zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.

 18. Dokumentowanie realizacji zadania.

 19. Przykłady dobrych praktyk

 20. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, firm i instytucji szkoleniowych z zakresu ustroju i struktury oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content