Temat szkolenia

Doręczenia elektroniczne

Informacje

Start

10.05.2023 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi oraz z nowymi mechanizmami doręczeń elektronicznych, od których uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i  instytucje publiczne.

Program szkolenia

1. Cele i założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
2. Rola ustawy o doręczeniach elektronicznych w systemie polskiego prawa
3. Harmonogram wdrożenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – omówienie usług
5. Rola dowodów wysłania i odebrania w ustawie o doręczeniach elektronicznych
6. Zmiany w przepisach prawa materialnego i proceduralnego dokonane ustawą
7. Krajowy system doręczeń elektronicznych – omówienie założeń systemu teleinformatycznego
8. Omówienie głównych zmian w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego
9. Zakładanie skrzynki doręczeń przez podmiot publiczny
10. Zasady świadczenia usług przez operatora wyznaczonego na rzecz podmiotów publicznych w ramach doręczeń elektronicznych.
11. Postępowanie reklamacyjne

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, były pracownik Ministerstwa Cyfryzacji w tym na stanowiskach kierowniczych. Uczestnik prac nad ustawą o doręczeniach elektronicznych.  Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu e-administracji, usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Doradza dla sektora publicznego i prywatnego w projektach koncepcyjnych oraz wdrożeniowych ww. zakresie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content