Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Decyzje wymiarowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

Start

08.02.2024 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostanie omówiony tryb wydawania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na opłatę podstawową w trybie przepisu art. 6o ustawy, opłatę podwyższoną – art. 6ka ustawy oraz decyzja wymiarowa stwierdzająca utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w części z opłaty w związku z brakiem kompostowania bioodpadów. Decyzje dotyczące nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, mieszanych i rekreacyjno – wypoczynkowych.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia


 1. Postępowanie organu w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 2. Strona/strony postępowania – właściciel, najemca, użytkownik

 3. Decyzje określające wysokość opłaty podstawowej:

  1. nieruchomości zamieszkałe

  2. nieruchomości niezamieszkałe,

  3. nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowe,

  4. nieruchomości mieszane, 4. Decyzje na opłatę podwyższoną w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych

  1. na jaki okres /miesiące/ wydawane są decyzje,

  2. czy można wydać decyzje „wstecz”,

  3. decyzje „otwarte” i „zamknięte” – przypadki na opłatę podstawową i podwyższoną

  4. zmiana stawek a decyzje,

  5. decyzja stwierdzająca utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w związku z kompostowanie bioodpadów,

  6. czy wydawać decyzję odrębnie za każdy rok,

  7. czy w jednej decyzji można określić wysokość opłaty podwyższonej i utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w opłacie /kompostowanie/,

  8. jak określić wysokość opłaty w decyzji na nieruchomość niezamieszkałą /ilość worków, pojemników, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych/,

  9. zmiany metody a jedna decyzja,

  10. terminy płatności opłaty w decyzjach oraz inne zagadnienia związane w trybem wydawania decyzji wymiarowych w opłacie śmieciowej.Osoba prowadząca kurs

Były Sekretarz, trener . Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content