Temat szkolenia

Bon dla nauczycieli na laptopy - co powinien wiedzieć i wykonać nauczyciel? Co powinien wiedzieć i wykonać dyrektor szkoły i organ prowadzący. Realizacja procesu - zadania, obowiązki, odpowiedzialność.

Informacje

Start

20.10.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nastąpiło przyśpieszenie zmian wprowadzanych w przepisach oświatowych i tym samym pojawiło się sporo  nowych przepisów, które  stawiają  przed nauczycielami, dyrektorami, organami prowadzącymi nowe zadania.

Jednym z takich zadań jest przyznawanie bonu dla nauczycieli przeznaczonego na zakup (wymianę na) laptopa.

Celem szkolenia jest  dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz omówienie w aspekcie praktycznym procesu realizacji w/w  zadania przez instytucje i osoby  odpowiedzialne.

Ponadto podczas  szkolenia zostaną omówione zarówno  wzory niezbędnych dokumentów, jak i przykłady wnioskowania o bon w systemie informatycznym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do dyrektorów szkół  podstawowych,, do urzędników urzędów gmin, starostw powiatowych (wydziały oświaty, edukacji) ,  urzędników  jednostek obsługi wspólnej (cuw, itp.),  którzy będą realizować w/w zadania  – i  co ważne do nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy są uprawnionymi do bonu w 2023 roku.

Ze względu na spore zamieszanie informacyjne – proponujemy realizację szkolenia dla wybranych rad pedagogicznych szkół podstawowych- w schemacie:

1)            online – każdy nauczyciel danej szkoły  otrzymuje uprawnienia dostępowe w terminie i w godzinach uzgodnionych z organizatorem szkolenia (istnieje możliwość realizacji szkoleń w godzinach popołudniowych) i uczestniczy np. z domu.

2)            online – transmisja na żywo w czasie posiedzenia rady pedagogicznej szkoły z możliwością zadawania pytań przez nauczycieli.

3)            stacjonarnie –  w danej szkole – w terminie uzgodnionym z organizatorem szkolenia

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.
2. Podstawa prawna przepisy ustawowe i wykonawcze -ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli oraz przepisy rozporządzeń.
3. Grupy nauczycieli uprawnionych do bonu
4. Zasady przyznawania bonu.
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
6. Co powinni na temat bonu wiedzieć nauczyciele?
7. Bon dla nauczyciela na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego- zadania do wykonania przez nauczyciela.
8. Terminy składania wniosków przez nauczycieli
9. Terminy wnioskowania przez organy prowadzące
10. Bon dla nauczyciela na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego- zadania do wykonania przez nauczyciela.- wzór wniosku nauczyciela
11. Zadania do wykonania przez dyrektora szkoły.
12. Zadania do wykonania przez organ prowadzący szkołę.
13. Zadania przedsiębiorcę (sprzedawcę laptopa)
14. Schemat procesu przyznawania bonu : od wniosku poprzez weryfikację
15. Ważne daty, o których należy pamiętać – o jakich datach trzeba pamiętać
16. Zakup laptopa – jak kupić laptop z bonem dla nauczycieli
17. Rozporządzanie laptopem
18. Wzór wniosku organu prowadzącego
19. Dane dot. nauczycieli – formularz załącznika
20. E- usługa na portalu gov.pl.
21. Wprowadzanie danych do systemu na portalu gov.pl. w celu złożenia wniosku przez organ prowadzący szkołę o przyznanie kodu świadczenia w ramach programu dofinansowania zakupu laptopa dla nauczyciela.
22. Wnioskodawca – organ prowadzący jst
23. Wnioskodawca – organ prowadzący – inna niż jst osoba prawna lub osoba fizyczna
24. Jak poukładać proces w jst?
25. Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. in. ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content