Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych.

Informacje

Start

12.02.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

199 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji. Szkolenie realizujące obowiązek z art. 121 ust. 2c ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

 

Adresaci szkolenia

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej; Ośrodków Pomocy Społecznej, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną.

Program szkolenia

1. Czynniki wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa biura
2. Zabezpieczenia organizacyjne biura – profilaktyka.
3. Podstawowe zasady zachowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń w biurze jak i w mieszkaniu podopiecznego.
4. Najczęstsze zagrożenia – omówienie szczegółowych zasad postępowania w przypadku poszczególnych sytuacji kryzysowych:
• agresywny klient
• napad (cichy, głośny)
• sytuacje zakładnicze
• włamanie
• podłożenie ładunku wybuchowego
• pożar
5. EWAKUACJA – podstawowe zasady.
6. Współpraca ze służbami ratunkowymi.

Osoba prowadząca kurs

emerytowany policjant, wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa, prewencji jak również obsługi klienta trudnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content