Temat szkolenia

ABC PPK DLA POCZĄTKUJĄCYCH W 2023 ROKU - AUTOMATYCZNY ZAPIS DO PPK ORAZ NIEPRWIDŁOWOŚCI – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Informacje

Start

30.03.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień dotyczących zasad rozliczania składek na PPK, pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia po zmianach ustawy o PPK wraz z omówieniem najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w rozliczeniach składek na PPK. Dodatkowo wskazane zostaną kwestie dotyczące procedur stosowanych w jednostkach pod kątem uchybień jakie się pojawiają.

Adresaci szkolenia

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z realizacją naliczeń, wpłat , rozliczeń , nadpłat dotyczących składek na PPK po zmianie przepisów w jednostkach samorządu terytorialnego – urzędy, jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Program szkolenia

1. Umowy o prowadzenie PPK w tym kwestia automatycznego zapisu do PPK – zasady rozliczeń;
2. Wcześniejsze zawarcie umowy o prowadzenie PPK – zasady ustalania terminów oraz skutki dla transferu środków do IF;
3. Termin na złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK oraz termin na poinformowanie uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, przez podmiot zatrudniający o obowiązku złożenia – w jego imieniu – wniosku o wypłatę transferową;
4. Terminy obowiązywania deklaracji dot. PPK – w tym wpłaty dodatkowej- zasady ustalania terminów oraz skutki dla transferu środków do IF ;
5. Ujednolicenie terminów dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK – nowe zasady ustalania terminów oraz skutki dla transferu środków do IF;
6. Korekty nienależnie dokonanych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa – nowe zasady rozliczeń oraz prezentacji danych w sprawozdawczości budżetowej
7. Płatnik składek a umowy zlecenia i ewentualne korekty składek do PPK – ;
8. Zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych :
a) konto 240 oraz analityka;
b) konto 231 oraz analityka;
c) konto 221 oraz analityka;
d) zmiany w polityce rachunkowości.
9. Nowa klasyfikacja budżetowa a kwestia zastosowania paragrafów wydatkowych w zakresie składek PPK opłacanych przez pracownika oraz pracodawcę ;
a) kiedy paragraf 471;
b) kiedy nowy paragraf 485 lub 486;
c) nowe paragrafy wynagrodzeń w tym wynagrodzeń bezosobowych pod katem PPK składka pracownika – 474,475,483 oraz 484 według projektu nowej klasyfikacji budżetowej;
10. Państwowa Inspekcji Pracy posiada uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK – konsekwencja dla jednostki oraz gminy jako zleceniodawcy;
11. Zapewnienie możliwości prowadzenia przez PIP kontroli w zakresie PPK zleceniodawców – Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają podmioty zatrudniające, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy – konsekwencja dla jednostki oraz gminy jako zleceniodawcy;

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content