Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Stroiki wielkanocne, wielkanocne jaja, stroiki w naczyniu

Cel kursu: uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu przygotowywania stroików wielkanocnych i zdobienia jaj

Program:

  • materiały i narzędzia wykorzystywane do dekoracji wielkanocnych
  • wzornictwo i kolorystyka
  • metody i techniki przygotowywania ozdób wielkanocnych
  • metody i techniki zdobienia jaj
  • samodzielne przygotowywanie stroików wielkanocnych
  • samodzielne zdobienie jaj poznanymi metodami

Liczba godzin: 10

Materiały pomocnicze: materiały do ćwiczeń praktycznych

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »