Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r. w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Cel kursu: uczestnicy zrozumieją przepisy o Funduszu socjalnym, co uchroni ich przed nieprawidłowym stosowaniem tych przepisów w praktyce, w tym przed odpowiedzialnością wykroczeniową

Program:

 • Tworzenie funduszu świadczeń socjalnych:
 • obligatoryjne i fakultatywne przypadki tworzenia funduszu,
 • tworzenie Funduszu w placówkach oświatowych,
 • wysokość odpisów, zwiększenia funduszu, sposób naliczenia odpisu w 2015 r.
 • Regulamin ZFŚS:
 • jak wprowadzić regulamin w życie, a jak wprowadzać zmiany w regulaminie,
 • jakie postanowienia powinny obligatoryjnie znaleźć się w regulaminie ZFŚS,
 • postanowienia regulaminu ZFŚS, a ustawa o ZFŚS.
 • Wydatkowanie środków ZFŚS:
 • kto jest uprawniony do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS,
 • ZFŚS, a wypoczynek pracownika i innych osób,
 • fundusz socjalny a imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne - czy środki ZFŚS można przeznaczać na „integrację”,
 • fundusz a święta, czyli pomoc dla pracowników/dzieci/emerytów,
 • Array
 • opodatkowanie świadczeń otrzymanych z ZFŚS przez pracowników i innych uprawnionych,
 • zwolnienie z „oskładkowania” świadczeń z ZFŚS.
 • Dokumentowanie świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS:
 • w jaki sposób należy gromadzić informacje o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej,
 • czy możemy odstąpić od badania sytuacji socjalnej przy wydatkowaniu środków ZFŚS,
 • kto decyduje o przyznaniu świadczenia i jakie uprawnienia ma komisja socjalna,
 • odpowiedzialność pracodawcy i osoby działającej w imieniu pracodawcy za naruszenie przepisów o ZFŚS.

Liczba godzin: 5

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

 • szkolenie adresowane jest przede wszystkim do tych pracodawców i pracowników działów kadrowo-finansowych, którzy mają obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. jednostek budżetowych, samorządowych

Organizacja kursu: szkolenie jednodniowe, odbywające się w godz. 9.00–14.00

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »