logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r. w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Cel kursu: uczestnicy zrozumieją przepisy o Funduszu socjalnym, co uchroni ich przed nieprawidłowym stosowaniem tych przepisów w praktyce, w tym przed odpowiedzialnością wykroczeniową

Program:

Liczba godzin: 5

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szkolenie jednodniowe, odbywające się w godz. 9.00–14.00

Certyfikat ukończenia kursu: Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »