logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenie do projektu

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.
  • oddział

    wskaż oddział, do którego wysyłasz zgłoszenie

  • zawód

    wskaż kurs, w którym chcesz uczestniczyć

  • łącznie z ew. numerem kierunkowym; tylko cyfry i spacje