logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Materiały do pobrania