Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu

Projekt obejmuje wsparcie w formie:

 • kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie fryzjer (kwalifikacja AU.21 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”) dla 30 osób (3 grupy × 10 osób) – 684 godz. dydakt. (260 godz. zajęć teoretycznych oraz 424 godz. zajęć praktycznych)
 • egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE): uczestnik projektu, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyska:
  • z części pisemnej: co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz
  • z części praktycznej: co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Zdający, który zda egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE. Zdający, który nie zda egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzyma informację o wynikach tego egzaminu, opracowaną przez OKE.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik podręczniki)
 • wyprawkę – pomoce dydaktyczne przekazane na własność każdemu uczestnikowi
 • materiały i pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne
 • catering podczas zajęć teoretycznych
 • odzież ochronną
 • ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
 • badania lekarskie wymagane specyfiką kursu
 • zwrot kosztów dojazdu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zajęcia będą się odbywały w Lublinie.