logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „FRYZJER – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny – II EDYCJA”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady rekrutacji

Dwuetapowa rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa lubelskiego w okresie:

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe:
  • przynależność do grupy docelowej
  • chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
 2. uzupełniające
  • płeć: 90% grupy docelowej będą stanowiły kobiety – 4 pkt.
  • status na rynku pracy: ok. 30% będą stanowiły osoby bierne zawodowo – 3 pkt.
  • wiek: priorytetowo traktowane będą osoby powyżej 50 r.ż. – 2 pkt.