Temat szkolenia

Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

110,00

Szkolenie z oferty numer: 41

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas

Zakres treści

 1. Treści edukacji ekologicznej w podstawie programowej – możliwości działań międzyprzedmiotowych.
 2. Przyczyny i konsekwencje zagrożeń bioróżnorodności na poziomie lokalnym i globalnym.
 3. Idea i założenia zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym.
 4. Międzynarodowe programy na rzecz przywracania ekosystemów inspiracją dla działań lokalnych.
 5. Sposoby kształtowania postaw prośrodowiskowych dzieci i młodzieży – propozycje rozwiązań metodycznych.
 6. Przykłady dobrych praktyk.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • przeanalizują podstawę programową pod kątem możliwości realizacji treści edukacji ekologicznej międzyprzedmiotowo
 • określą przyczyny i konsekwencje zagrożeń bioróżnorodności
 • zaproponują sposoby propagowania idei zrównoważonego rozwoju poprzez różne formy pracy z uczniami
 • przeanalizują założenia międzynarodowych programów na rzecz przywracania ekosystemów pod kątem możliwości działań lokalnych
 • wymienią się doświadczeniami w celu uatrakcyjnienia zajęć z uczniami.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content