logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
74

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawowe zasady rytmiki.
  2. Proste ruchy taktowania.
  3. Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.
  4. Metoda aktywnego słuchania muzyki, jako forma integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy oraz różnych form plastycznych.
  5. Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi – fabularyzowanie muzyki.
  6. Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
  7. Sposoby i możliwości wykorzystania muzyki klasycznej.
  8. Wykorzystanie i tworzenie własnych układów ruchowych do piosenek – ćwiczenia związane z zastosowaniem rytmiki wg J. Dalcroze'a.
  9. Proste tańce integracyjne różnych narodów – tańce w kręgu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
12
Odpłatność
150,00
Liczba uczestników w grupie
12–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu