logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
66

Pomóż dziecku w nauce poprzez ćwiczenia ruchowe nowość

Adresaci

Zakres treści

1.Specyfika pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz klasach I-III w świetle nowej podstawy programowej.

  1. Diagnoza wstępna, czyli jak dotrzeć do potencjału ucznia?
  2. Ruch drzwiami do uczenia się.
  3. Wspomaganie rozwoju dziecka metodą kinezjologii edukacyjnej.
  4. Gimnastyka mózgu – zmyślne ruchy, które doskonalą umysł.
  5. Blokady w uczeniu się.
  6. Wpływ stresu na uczenie się.
  7. Relaksacja i wizualizacja, jako metoda.
  8. Ćwiczenia ułatwiające naukę.
  9. Porady kinezjologiczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu