logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
66

Jak wspierać uczniów w pokonywaniu trudności edukacyjnych? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Diagnoza przyczyn trudności edukacyjnych uczniów.
  2. Rola wychowawcy klasy w procesie pokonywania trudności.
  3. Współpraca nauczycieli uczących w danej klasie w podejmowaniu działań służących pokonywaniu trudności edukacyjnych.
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu