logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
61

Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem

Adresaci

Zakres treści

  1. Prezentacja oraz rys historyczny metody DM.
  2. Zasady pracy w DM.
  3. Metody pracy w DM.
  4. Praktyczna nauka mikroumiejętności DM (pytania otwierające, elementy słuchania odzwierciedlającego, podsumowanie, dowartościowanie) w pracy z niezmotywowanym uczniem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu