WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
61

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci

Adresaci

 • nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej.
 2. Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w rozwoju dziecka.
 3. Mechanizmy powstawania emocji – rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie emocji.
 4. Kształcenie emocjonalne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 5. Metody kształtowania inteligencji emocjonalnej.
 6. Wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności kierowania swoimi emocjami i panowania nad nimi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą podstawową wiedzę z zakresu emocji dzieci
 • poznają symptomy wskazujące na zaburzenia emocjonalne u dzieci
 • poznają podstawowe zasady rozwijania u dzieci umiejętności emocjonalnych i społecznych
 • poznają najczęściej popełniane błędy w procesie uczenia dzieci umiejętności emocjonalnych i społecznych.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu