logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
61

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci

Adresaci

Zakres treści

  1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej.
  2. Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w rozwoju dziecka.
  3. Mechanizmy powstawania emocji – rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie emocji.
  4. Kształcenie emocjonalne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  5. Metody kształtowania inteligencji emocjonalnej.
  6. Wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności kierowania swoimi emocjami i panowania nad nimi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu