logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
55

Zajęcia twórczości - rozwijanie zdolności i dyspozycji twórczych oraz kreatywności dzieci w młodszym wieku szkolnym nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zadania szkoły, cele kształcenia oraz treści nauczania edukacji wczesnoszkolnej w aspekcie postawy twórczej ucznia, zawarte w podstawie programowej.
  2. Założenia pedagogiki twórczości w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej.
  3. Czynniki wspierające rozwój kreatywności uczniów.
  4. Rola nauczyciela w stymulowaniu kreatywności uczniów.
  5. Metody i techniki treningu twórczości w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu