logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
55

Ciekawe ćwiczenia warsztatowe i narzędzia dydaktyczne do wykorzystania na różnych lekcjach szkolnych – w zgodzie z neurodydaktyką, kognitywistyką i tutoringiem nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Gry i ćwiczenia praktyczne wykorzystywane w tutoringu, budujące samoocenę uczniów i dobre relacje interpersonalne w klasie.
  2. Gry i ćwiczenia praktyczne kształcące umiejętność autorefleksji.
  3. Ćwiczenia praktyczne pozwalające ustalić własne mocne i słabe strony oraz umiejętności specjalne.
  4. Ćwiczenia kształcące umiejętności poznawcze, myślenie analityczne, przestrzenne, logiczne, wnioskowanie, spostrzegawczość, koncentrację uwagi w zgodzie z biologią mózgu, czyli neurodydaktyką.
  5. Ćwiczenia oparte na przetwarzaniu głębokim – neurodydaktyce – do wykorzystania na wybranych lekcjach przedmiotowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
12–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu