logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
45

„Kompetentny nauczyciel – kompetentni uczniowie” – nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego

Adresaci

Zakres treści

  1. Klasyfikacja metod nauczania.
  2. Wybrane metody aktywizujące uczniów.
  3. Zastosowanie metody badawczej w procesie dydaktycznym.
  4. Rola metody projektu w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów.
  5. Elementy oceniania kształtującego służące motywowaniu uczniów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu