logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
45

Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych

Adresaci

Zakres treści

 1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.
 2. Rodzaje sytuacji edukacyjnych w praktyce szkolnej.
 3. Potencjał sytuacji edukacyjnych, wykorzystanie do kształtowania kompetencji kluczowych – analiza przypadków.
 4. Planowanie sytuacji edukacyjnych z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
 5. Cechy i umiejętności nauczyciela służące kształtowaniu kompetencji kluczowych.
 6. Dobre praktyki, inspiracje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 1. poznają:
  • kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
  • sytuacje edukacyjne umożliwiające kształtowanie kompetencji kluczowych
 2. zostaną przygotowani i zachęceni do:
  • skutecznego kształtowania kompetencji kluczowych przez nauczycieli
  • współpracy przy planowaniu, realizowaniu i doskonaleniu procesów edukacyjnych
  • wzajemnej pomocy i doskonaleniu własnej pracy.
  Liczba godzin
  6
  Odpłatność
  90,00
  Liczba uczestników w grupie
  20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu