WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
45

Techniki wykonywania doświadczeń chemicznych

Adresaci

 • nauczyciele chemii szkół podstawowych

Zakres treści

 1. Podstawowy sprzęt i odczynniki w szkolnej pracowni chemicznej.
 2. Przygotowanie doświadczeń chemicznych.
 3. Pokaz doświadczeń i wykonywanie doświadczeń przez uczniów.
 4. Zapewnienie bezpiecznych warunków przeprowadzania doświadczeń.
 5. Doświadczenia z wykorzystaniem materiałów dostępnych w życiu codziennym.
 6. Analiza doświadczeń przewidzianych w podstawie programowej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • opracują wykaz sprzętu i odczynników niezbędnych w pracowni chemicznej
 • zaplanują od strony technicznej przeprowadzenie wybranego doświadczenia
 • zaplanują wykonanie doświadczenia z wykorzystaniem materiałów dostępnych w życiu codziennym
 • przećwiczą wykonywanie doświadczeń przewidzianych w podstawie programowej.
Liczba godzin
6
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu