logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
42

Ciekawi, zdolni, kreatywni – jak pracować z uczniem zdolnym na przedmiotach przyrodniczych? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Rozbudzanie zainteresowań drogą do odkrywania zdolności.
  2. Sposoby motywowania uczniów do pracy nad rozwojem zainteresowań.
  3. Psychologia w praktyce pracy z uczniem zdolnym.
  4. Rozwijanie potencjału uczniów uzdolnionych przyrodniczo.
  5. Budowanie właściwych relacji interpersonalnych w klasie.
  6. Zasady oceniania uczniów zdolnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu