logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
34

Innowacyjne podejście w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Metody i techniki pracy służące rozwijaniu sprawności językowych.
  2. Metoda WebQuest na lekcji języka obcego.
  3. Dydaktyzacja materiałów autentycznych.
  4. Aspekty kulturowe na lekcjach języka obcego.
  5. Rozwój osobisty nauczyciela języka obcego i jego znaczenie dla rozwijania kompetencji językowych uczniów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu