logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Awans zawodowy
30

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

Adresaci

Zakres treści

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela – nauczyciel funkcjonariuszem publicznym.
 2. Ustawowe obowiązki nauczyciela.
 3. Co oznacza „etyka” zawodu nauczyciela – czy nauczycielom potrzebny jest pisany kodeks etyczny?
 4. Ocena pracy nauczyciela.
 5. Awans zawodowy nauczycieli:
  1. terminy obowiązujące w czasie trwania stażu,
  2. obowiązki opiekuna stażu,
  3. przygotowanie sprawozdania z realizacji odbytego stażu,
  4. dokumentacja nauczyciela składającego wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
  5. prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela przed komisją.
 6. Czas pracy nauczyciela – w jaki sposób rozlicza się i rejestruje czas pracy nauczyciela?
 7. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
10–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu