logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy nadające uprawnienia
1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Adresaci

Zakres treści

  1. Psychologia.
  2. Pedagogika.
  3. Metodyka nauczania – podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa.
  4. Praktyka metodyczna.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
80
Odpłatność
800,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu