logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
17

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zintegrowana Strategia Umiejętności – cele, obszary priorytetowe, elementy kluczowe.
  2. Priorytety i kierunki działań w zakresie kształtowania i rozwoju umiejętności.
  3. Formy i sposoby rozwoju umiejętności zawodowych.
  4. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
  5. Organizacja kształcenia ustawicznego przez szkoły i placówki.
  6. Drożność kształcenia zawodowego.
  7. Potwierdzanie kwalifikacji.
  8. Edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się dorosłych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu