WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
17

Kompetencje kluczowe w perspektywie nadzoru pedagogicznego

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Podstawy prawne nadzoru pedagogicznego.
 2. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.
 3. Sposoby realizacji nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do kształtowania kompetencji kluczowych przez nauczycieli:
  1. wspomaganie,
  2. monitorowanie,
  3. ewaluacja,
  4. kontrola.
 4. Dobre praktyki, wzory dokumentów, inspiracje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 1. poznają:
  • podstawy prawne, formy i sposoby nadzoru pedagogicznego dyrektora
  • kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
  • konkretne rozwiązania i przykłady realizacji zadań nadzoru pedagogicznego
 2. zostaną przygotowani i zachęceni do:
  • skutecznego nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do kształtowania kompetencji kluczowych przez nauczycieli
  • współpracy przy planowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów edukacyjnych
  • właściwego dokumentowania nadzoru pedagogicznego
  • wzajemnej pomocy i doskonalenia własnej pracy.
Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu