logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
105

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Specjalne potrzeby edukacyjne.
  2. Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna a wczesne wspomaganie rozwoju.
  4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna a zawartość IPET.
  5. Zadania nauczycieli i wychowawców związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  6. Zintegrowane działania nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla nauczycieli i rodziców.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu