logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
105

Cukrzyca, wahania glikemii - dziecko chore na cukrzycę w szkole/placówce nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Cukrzyca – definicja, typy, przyczyny.
  2. Objawy nasuwające podejrzenie cukrzycy.
  3. Objawy towarzyszące hipo- i hiperglikemii.
  4. Różnicowanie objawów z perspektywy osoby nieposiadającej wykształcenia medycznego.
  5. Postępowanie pierwszopomocowe.
  6. Zapoznanie z metodami pomiaru glikemii i innymi czynnościami, które wykonuje dziecko chore na cukrzycę w ramach samokontroli i leczenia.
  7. Działania zapobiegające ewentualnej stygmatyzacji dziecka chorego w grupie rówieśniczej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu