WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
105

Dydaktyka medialna - zastosowanie TIK w pracy nauczyciela

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Prawo autorskie w edukacji.
 2. Zasady korzystania z treści publikowanych w Internecie.
 3. E-podręcznik w procesie nauczania/uczenia się.
 4. Wykorzystanie e-zasobów edukacyjnych.
 5. Zastosowanie aplikacji cyfrowych do diagnozowania uczniów.
 6. Tworzenie testów w różnych aplikacjach.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają przepisy prawa autorskiego oraz zasady korzystania z treści publikowanych w Internecie
 • poznają granice dozwolonego użytku dostępnych zasobów
 • nabędą umiejętność wysyłania zadań i testów sprawdzających z e-podręcznika
 • nabędą/udoskonalą umiejętność pracy na portalach edukacyjnych
 • opracują przykładowe testy w różnych aplikacjach np. Kahoot.
Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
16--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu