logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Wybrane kursy doskonalące i szkolenia rad pedagogicznych wpisujące się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

Kursy doskonalące

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
 7. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz środowiska społecznego
 8. Prowadzenie działalności innowacyjnej
 9. Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie
 10. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych

Szkolenia rad pedagogicznych

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
 7. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz środowiska społecznego
 8. Prowadzenie działalności innowacyjnej
 9. Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacjikształcenia w zawodzie
 10. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych