WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Wybrane szkolenia rad pedagogicznych i kursy doskonalące wpisujące się w obowiązujące kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
  2. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w Sieci