logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!

Prezentacja WODN KURSOR

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim, która funkcjonuje od 2004 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących.

Celem naszego Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności poprzez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole – szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.

Nasza kadra to pracownicy naukowi, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich umiejętnościach w zakresie szkolenia osób dorosłych, profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną, stosujący nowoczesne i efektywne formy i metody kształcenia.

Jako ośrodek stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość naszych kursów – poświadcza ją uzyskana przez nasz ośrodek akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W Państwa ręce przekazuję nową ofertę edukacyjną (plik PDF) na rok szkolny 2022/2023, przygotowaną w oparciu o diagnozę Państwa oczekiwań i potrzeb, zmiany wprowadzane reformą systemu edukacji oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Zachęcam do zapoznania się z nią ufając, że znajdą w niej Państwo coś dla siebie, do czego serdecznie zachęcam!

Grażyna Zawadzak
Dyrektor WODN KURSOR