Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia zawodowe

Szkolenia dla instytucji

Pliki do pobrania

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców

Planujesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy?

– Powiemy, jak napisać dobry biznesplan.

Chcesz zatrudnić opiekuna dziennego do swojej placówki?

– Dowiesz się, jak to zrobić.

Chcesz zostać dziennym opiekunem?

– Poznasz wymagania i kwalifikacje, które trzeba spełnić.

Wszystko, co musisz wiedzieć o opiece nad dziećmi do lat 3, zgłębisz podczas 24 godzin szkolenia finansowanego ze środków UE w ramach projektu „KLOSZ EDYCJA 3 — organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców".

Kto może wziąć udział?

Uczestnicy powinni pochodzić (być zameldowani/mieszkać/prowadzić działalność) z gmin liczących mniej niż 5 tysięcy mieszkańców, z makroregionu wschodniego obejmującego woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.

Zakres szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin i obejmuje m.in.:

Oferujemy

Harmonogram

  1. W krainie Alicji, Nałęczów (woj. lubelskie): 18.12–20.12.2018 r.
  2. Hotel Ameliówka, Ameliówka (woj. świętokrzyskie): 23.01–25.01.2019 r.
  3. Dwór Ostoia, Rymanów (woj. podkarpackie): 15.02–17.02.2019 r.
  4. Hotel Białowieski, Białowieża (woj. podlaskie): 01.03–03.03.2019 r.
  5. Hotel Białowieski, Białowieża (woj. podlaskie): 15.03–17.03.2019 r.
  6. Hotel Gloria, Przemyśl (woj. podkarpackie): 29.03–31.03.2019 r.

Informacje i zapisy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 500 177 049 lub 84 627 14 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Aby wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do naszego ośrodka – osobiście, pocztą, e-mailem lub faksem – podpisany formularz zgłoszeniowy.

Pobierz formularz zgłoszeniowy: w formacie PDFw formacie DOC.

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.