Temat szkolenia

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYBORU PROJEKTÓW EFS+ na lata 2021-2027

Informacje

Start

27.01.2023 (pt.), 09:00

Zakończenie

27.01.2023 (pt.), 14:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

881 707 877
575 060 750

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z zasadami wyboru projektów, w tym najważniejsze zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z kryteriami i sposobami wyboru projektów, harmonogramem wyboru projektów, oceną projektów, a także regulaminem wyboru projektów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w perspektywie finansowej 2021-2027.

Program szkolenia

1. Zasady wyboru projektów.
2. Kryteria i sposób wyboru projektów.
3. Harmonogramy wyboru wniosków.
4. Nabór wniosków o dofinansowanie.
5. Ocena projektów.
6. Szczegółowe warunki oceny projektów EFS+ .
7. Wyniki oceny.
8. Regulamin wyboru projektów.
9. Najważniejsze zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020.
10. Ocena projektów – warsztaty.
11. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

Marcin Giza – specjalista ds. projektów finansowanych z UE , a zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego, autor/ współautor ponad 100 dofinansowanych projektów. W latach 2007-2014 Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, odpowiedzialny za wspieranie Wnioskodawców w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego, w Krajowej Sieci Tematycznej ds. Adaptacyjności oraz  w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Od 2015 do 2022 ekspert ds. oceny wniosków z zakresu edukacji, rynku pracy, przedsiębiorczości i włączenia społecznego w Urzędzie Marszałkowskim WL. Od r. 2020 do 2022 członek Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 oraz członek czterech Tematycznych Grup Roboczych opracowujących założenia dot. ww. programu na lata 2021-2027.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYBORU PROJEKTÓW EFS+ na lata 2021-2027
Wybierz lokalizację
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content