Temat szkolenia

PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ – PRZYGOTOWANIE DO APLIKOWANIA W RAMACH KONKURSU 10.3 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO (FELU).

Informacje

Start

17.05.2023 (śr.), 09:00

Zakończenie

17.05.2023 (śr.), 14:00

Lokalizacja

Stacjonarnie - Lublin
oraz online

Liczba godzin

6

Cena

Stacjonarnie: 360 zł
Online: 330zł zł

Kontakt

881 707 877
575 060 750

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu omówione zostaną założenia konkursu w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne, typ 1: Programy rozwojowe szkół.

Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania na realizację programów rozwojowych szkół w tym:

  • kluczowe warunki realizacji projektu,
  • kryteria dostępu i kryteria premiujące,
  • formy wsparcia, grupa docelowa i wskaźniki w projekcie

Ponadto na szkoleniu będzie możliwość opracowania/ konsultacji kluczowych elementów wniosku o dofinansowanie – budżetu, celu głównego i szczegółowego, harmonogramu oraz sposobu realizacji projektu, w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do dyrektorów szkół oraz innych osób zajmujących się pozyskiwaniem środków finansowych dla szkół z terenu województwa lubelskiego.

Program szkolenia

1. Specyfika działania 10.3 FELU 2021-2027.
2. Założenia konkursu w kontekście SzOP FELU 2021-2027.
3. Omówienie propozycji kryteriów dot. konkursu – dostępu i premiujących.
4. Planowanie budżetu projektu w kontekście wytycznych kwalifikowalności wydatków.
5. Uproszczone metody rozliczania wydatków.
6. Logika projektu.
7. Opracowanie kluczowych elementów wniosku – warsztaty.
8. Pytania i odpowiedzi

Osoba prowadząca kurs

Szkolenie poprowadzi Marcin Giza – ekspert ds. oceny wniosków w perspektywie finansowej 2021 – 2027 w zakresie edukacji, rynku pracy i włączenia społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

W latach 2020 – 2022 członek Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 oraz członek czterech Tematycznych Grup Roboczych opracowujących założenia dotyczące programu na lata 2021- 2027.

Specjalista ds. projektów finansowanych z UE, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego, autor/współautor ponad 100 projektów, które otrzymały dofinansowanie

 

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia zawarte są również:

  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z MEN
  • serwis kawowy i obiadowy (w przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym)

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ – PRZYGOTOWANIE DO APLIKOWANIA W RAMACH KONKURSU 10.3 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO (FELU).
Wybierz lokalizację
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content